Latvian tiemaksut | Autoliitto

Olet täällä

Latvian tiemaksut

Latviassa ei ole moottoriteitä eikä tiemaksuja henkilö- tai matkailuautoille

Tiemaksua peritään kaupalliseen liikenteeseen tarkoitetuilta kokonaismassaltaan yli 3,0 tonnin painoisilta ajoneuvoilta tai ajoneuvoyhdistelmiltä. Maksua peritään A1 – A15 –teillä sekä teillä P5 ja P80.
Hinnastossa ajoneuvot on jaettu kolmeen ryhmään: 1) ajoneuvot painoltaan 3 001 – 3 500 kg,  2) ajoneuvot 3 501 – 12 000 kg ja 3) ajoneuvot yli 12 000 kg.  Lisäksi yli 3 500 kilon painoisten ajoneuvojen hintaan vaikuttaa ajoneuvon Euro-päästöluokka. Maksun voi suorittaa internetin kautta luottokortilla tai RTSD:n palvelupisteiden kassoilla, jotka on merkitty internetissä olevalla kartalle, https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zqWgRc-lhNx4.kyfxh31Sdu0E&usp=sha... . Seurauksena on kuljettajalle 60 - 120 euroa sakkoa, jos maksu on puutteellinen tai 180 - 360 euroa, jos maksua ei ole lainkaan suoritettu. Kuljetysyhtiölle/toimeksiantajalle annetaan lisäksi sakkoja, joiden summat ovat vielä suuremmat.  Verkkosivut englanninkielisine ohjeineen: https://www.lvvignette.eu