Liikennetoimikunta LIIKENNEOHJELMA PÄIVITETTY | Autoliitto

Olet täällä

Liikennetoimikunta LIIKENNEOHJELMA PÄIVITETTY

Liikennetoimikunta käsittelee Helsingin seudun liikennetilannetta

Helsingin seudun osaston liikennetoimikunta, joka koostuu eri alojen osaajista, kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa puheenjohtajansa johdolla pohtimaan Helsingin ja ympäristön liikennesuunnittelua ja keskustelemaan esiin tulleista epäkohdista laatien lausuntoja, aloitteita ja lehtiartikkeleita. Toimikunta on myös laatinut osastolle oman liikenneohjelman:

Tiedosto 2021_al_hki_liikenneohjelma_final.docx

Tiedosto 2021_al-hki_lausunto_hgin_liikenneturvallisuudesta.docx

PDF icon liikenneturvallisuuden_kehittamisohjelma_luonnos_21052016089.pdf

Tiedosto liikennetunneli_keskustan_ali_on_tarpeellinen.docx

Mikäli haluat nostaa jonkin mieltäsi painavan liikennesuunnitelman tai -tilanteen käsiteltäväksi, ota yhteyttä vaikka alhelsinki@pp.inet.fi tai suoraan puheenjohtajaan.

Tällä hetkellä päällimmäisinä kohteina Helsingissä ovat heikot pääväyläsuunnitelmat, kuten esimerkiksi Kehä II päättyminen T-risteykseen, "kaupunkibulevardien" vastustaminen toimimattomina ja turvattomina, keskustatunnelin tarpeellisuuden ja välttämättömyyden julkituominen sekä parannukset satamaliikenteeseen, erityisesti jatkuvasti kasvavan Länsisataman liikenteen osalta.

Lausunto Helsingin seudun Maankäyttö, Asuminen ja Liikenne -19 suunnitelmasta:

PDF icon 2019_al-hki_hsl_mal-19pdf.pdf

Tällä hetkellä ( kevät 2018 ) tärkeä asia koko pääkaupunkiseudun liikenteen sujuvuuden kannalta on Helsingin suunnitelma poistaa moottoriajoneuvoliikenteeltä kaistoja jo ennestään helposti tukkeutuvalta Mäkelänkadulta. Osaston liikennetoimikunnan mielipide asiasta alla:

Tiedosto al-hki_makelankadun_kavennussuunnitelma_2018.docx

Lisäksi olemme tehneet aloitteita jalankulkijoiden turvallisen liikkumisen kohentamiseksi ja kannatamme vahvasti suojatiekampanjaa.

Osastolla on edustus myös Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen hallituksessa.

 

 

 

 

 

Jaa muillekin