Tiepalvelu | Autoliitto

Olet täällä

Tiepalvelu

AUTOLIITON VAPAAEHTOISEN TIEPALVELUN TILANNE SUOMESSA JA KYMENLAAKSOSSA 2015-2016

Tiepalvelussa valtakunnallisesti tilanne on rauhoittunut siinä määrin että meille jää aikaa tehdä muitakin töitä. Hälytykset ovat vähentyneet vapaaehtoisen tiepalvelun puolella suuresti, samoin väki, kun ei ole ollut keikkoja niin harrastus ei enää kiinnosta siinä määrin kuin ennen. Autoliitossa on tällä hetkellä noin 180 tiepalvelumiestä jotka tekevät noin 9000 avunantoilmoitusta vuosittain. Syitä tähän keikkojen vähenemiseen on useita, automerkeillä on omia tieltä pelastamispalveluja, korjaamoilla on omansa, suurin osa on maksuttomia palveluita kun käytät autosi esim. huollossa heidän korjaamolla, myöskin vakuutusyhtiöillä on samantyyppisiä palveluita. Lisäksi on myös muita tiepalvelua tarjoavia järjestöjä kilpailemassa samoista asioista. Sen takia olemme ottaneet muita korvaavia palveluita turvaamaan harrastuksen mielekkyyden, liikenteen ohjausta, autojen paikoitusta, vapepa toimintaa ja jopa makkaran paistoa kun sopiva yhteistyökumppani sitä pyytää.

Kymenlaaksoon on perustettu Autoliiton Kymenlaakson Tiepalvelu Yhdistys ry. Yhdistykseen kuuluu kaikki tiepalvelumiehet sekä edustus jokaisesta osastosta tiedon kulkemiseksi osastoille. Autettava kalusto on muuttunut paljon teknisemmäksi ja sen korjaamiseksi tarvitaan mittareita, testereitä, koulutusta. Olemme kouluttaneet TP miehiä näiden käytöstä vastaamaan. Lähes kaikista koulutuksista on vastannut Autoliitto ja osastot ovat myöskin panostaneet testerien ja määrättyjen asusteiden hankinnassa.

Toinen suuri kohderyhmä on vapepa toiminta eli vapaaehtoinen pelastuspalvelu, joka on perustettu alunperin poliisin avuksi etsintöihin ja sellaisiin tehtäviin, mihin poliisin resurssit eivät riitä. SPR koordinoi vapepan toimintaa ja antaa tarvittavan koulutuksen määräysten mukaisesti.

Tiepalvelu ja vapepa toiminta tulee olemaan suurimmat tavoitteet seuraavina vuosina, samoin myöskin muut harrastukset, joita olemme ottaneet mukaan toimintaan ja kouluttaneet toimijat asianmukaisesti eri tapahtumiin. Kaikille toimijoille nöyrin kiitos ja jaksamista haasteiden kanssa eteenkin päin.
 

 

Jaa muillekin