Miten saan siirrettyä Ruotsista ostetun auton Suomeen? | Autoliitto | Auto Ruotsista

 

Auton tietojen ja kunnon tarkastus ennen ostamista

Ruotsin autojärjestön Motormännenin verkkosivuilla on vinkkejä auton ostajille. Sivuilla kehotetaan olemaan tarkkana autokauppiaiden kanssa. Sivuilla on linkki ns. mustalle listalle, eli auton ostajia pyydetään tarkastamaan, onko autokauppias tällä mustalla listalla: http://www.radron.se/svarta-listan .

Jos ostaa auton Ruotsissa autokauppiaalta, siis liikkeestä, ovat kuluttajansuojamääräykset voimassa. Jos auto maksaa yli 30 000 kruunua, pitää autokauppiaalla olla autosta ”tuoteseloste” ”Varudeklaration, begagnad bil”. Tässä on linkki tuoteselosteen malliin: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/varudeklaration-bil-1

Auton kunnon voi tarkastuttaa Ruotsissa ennen ostopäätöksen tekemistä. Ruotsissa on Autotohtoria vastaava organisaatio, joka tekee autojen kuntotarkastuksia 23 paikkakunnalla (luettelo paikkakunnista näkyy tässä): https://www.bilprovningen.se/vara-tjanster/extratjanster/bildiagnos.html 

Ruotsissa toimii myös Dekra, jolla on monta katsastuspistettä eri puolilla maata:
https://dekra-bilbesiktning.se/    

Ruotsissa on myös Carfax-niminen yritys, joka selvittää autoista monenlaiset tiedot, esimerkiksi onko auto varastettu, matkamittarin lukemat vuosien varrelta, katsastustiedot, ajoneuvoveron maksutiedot, huoltohistoriikki, omistajan vaihdokset jne. Carfax ei tarkasta autoja, mutta hakee edellä mainittuja tietoja sekä omasta että muiden (myös viranomaisten) tietokannoista. Verkossa: https://www.carfax.se/   (sivulla on puolivälin jälkeen malli raportista = exempel på rapport). Raportin hinta 169,- SEK.

Selvitä ajoneuvon tiedot ennen ajoneuvon hankintaa: myyjän omistusoikeus, ajoneuvon valmistenumero, todelliset ajokilometrit ja ajoneuvon vaatimuksenmukaisuus Suomessa (esim. EY-tyyppihyväksyntä ja pakolliset varusteet) sekä CO2-päästötieto, jonka mukaan auton veroprosentti pääsääntöisesti määräytyy. Selvitys CO2-päästötiedosta voi olla Eta-valtiossa annettu rekisteröintitodistus, jossa on tiedot ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä sekä variantti- ja versionumerot tai vaatimuksenmukaisuustodistus (ns. CoC-todistus).

Auton siirto Ruotsissa

Helpoin tapa saada Ruotsista ostettu käytetty auto tuoduksi Suomeen on siirrätyttää auto Ruotsissa laivasatamaan ilman, että joutuu hakemaan ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä (Avregistrering genom tillfällig registrering)  ja poistattamaan auton ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Avregistrering genom export).  

Omistajanvaihdos on Ruotsissa tehtävä alkuperäiseen rekisteröintitodistukseen (= keltaiseen II-osaan). Ilmoitukset omistajanvaihdoksista on Ruotsissa lähetettävä/toimitettava sikäläiselle liikennehallitukselle eli Transportstyrelsenille (Swedish Transport Agency) Örebrohon.

1)  Auton siirto Ruotsissa ilman ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä tai vientitarkoitusta varten tehtyä rekisteristäpoistoa

Ostajan kannalta kaikkein helpoin ratkaisu Ruotsista ostetun auton saamiseksi sikäläiseen laivarantaan on pyytää myyjää toimittamaan auto satamaan. Myyjälle siirrosta koituvat kustannukset voi sopia osaksi kauppahintaa. Jos auto ostetaan autoliikkeestä, on myyjäliikkeellä todennäköisesti keinonsa toimittaa auto toivottuun osoitteeseen.

Jos myyjälle sopii, voi auton ajaa ostopaikasta laivarantaan myös itse. Käytännössä laivarantaan siirron aikana autossa on silloin oltava ruotsalaiset rekisterikilvet ja myyjän vakuutus vielä voimassa tai suomalainen liikennevakuutus, jos  suomalainen vakuutusyhtiö myöntää vakuutuksen.

Kun auto on tavalla tai toisella saatu ruotsalaiseen satamaan, voi myyjä tehdä liikennekäytöstä poiston (avställning) internetissä Transportstyrelsenin e-palvelua käyttäen ja lopettaa siten oman vakuutuksensa ja vuotuisen ajoneuvoveron.  

Auton voi hakea Ruotsista myös autonkuljetustrailerilla, jollaisen voi vuokrata Ruotsissa huolto-asemalta tai vuokraamosta (noin 50 - 70 €/vrk). Kun vuokraa perävaunun Ruotsista, ei tarvitse maksaa perävaunun hintaa autolautalla Suomesta Ruotsiin. Vetoautolta vaaditaan tietenkin yhdistelmään riittävä vetokyky ja kuljettajalta riittävä ajokortti. Trailerilla hakemalla Ruotsin rekisterikilvet voi jättää jo ostopaikassa myyjälle.

2)  Auton siirto Ruotsissa ruotsalaisella tilapäisrekisteröinnillä ja vientitarkoitusta varten tehdyllä rekisteristäpoistolla

Mikäli myyjä ei suostu 1-vaihtoehdon menettelyihin, on ryhdyttävä asioimaan Ruotsin Transportstyrelsenin kanssa, jotta saataisiin ajoneuvo poistettua ruotsalaisesta ajoneuvorekisteristä.

Vaihtoehto 2.1.  Rekisteristäpoisto tilapäisrekisteröinnillä (Avregistrering genom tillfällig registrering)

Jos ruotsalainen myy käytetyn ajoneuvon henkilölle, jonka pysyvä asuinpaikka on ulkomailla, suosittelee Transportstyrelsen, että myyjä ryhtyy toimenpiteisiin tilapäisrekisteröintiä varten. Myyjän on tällöin tehtävä ilmoitus ajoneuvon rekisteristä poistamisesta ja ostajan on samaan aikaan tehtävä hakemus tilapäisrekisteröinnistä. Ostajan pysyvän asuinpaikan on oltava ulkomailla, muutoin tilapäisrekisteröintiä ei voi saada.

Transportstyrelsen ei myönnä tilapäisrekisteröintiä, jos

Ajoneuvoa ei saa käyttää maksamattomien verojen tai maksujen vuoksi tai
Jos ajoneuvon viimeisestä määräaikaiskatsastuksesta on kulunut aikaa enemmän kuin 12 kuukautta
Ajoneuvo on käyttökiellossa lakisääteisen katsastuksen laiminlyömisen tai hylkäämisen vuoksi (toisin sanoen ajoneuvon katsastuksen on oltava voimassa koko sen ajan, jolle tilapäisrekisteröintiä haetaan).

Tätä menettelyä käytettäessä on otettava huomioon, että ulkomaalaisen auton ostajan on pakko ilmoittaa joku ruotsalainen osoite (esimerkiksi jonkun ystävän tai sukulaisen luona), koska Transportstyrelsen lähettää vientirekisterikilvet (tillfälliga registreringsskyltar) ilmoitettuun ruotsalaisosoitteeseen.  Prosessiin on varattava useampia päiviä, jopa viikon verran aikaa, sillä sekä hakemus että todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta pitää lähettää Transportstyrelsenille alkuperäisinä, ja lisäksi hakemuksen käsittelylle pitää varata aikaa.  Näiden lisäksi myös postin kulku vie oman aikansa. Mikäli auton ostaja on Ruotsissa vain yhden päivän eikä hänellä ole antaa mitään ruotsalaista osoitetta, ei tätä menettelytapaa voi soveltaa. Katso vaihtoehtoa 2.2.

Vaihtoehto 2.2.  Poisto ajoneuvorekisteristä ulkomaille vientiä varten (Avregistrering genom export).

Jos ruotsalainen myy ajoneuvon henkilölle, jonka asuinpaikka on jossain muussa maassa, mutta joka ei pysty käyttämään vaihtoehtoa 2.1., sisältyy kaupantekoon enemmän vastuunottoa ruotsalaiselle myyjälle. Näin on siitä syystä, että tällöin autokauppa katsotaan vientimenettelyksi eikä ruotsalaiseksi omistajanvaihdokseksi. Jotta ajoneuvo saadaan poistetuksi ruotsalaisrekisteristä, pitää myyjän lähettää Transportstyrelsenille Örebrohon seuraavat asiapaperit ja kilvet:

1. Ilmoitus rekisteristäpoistosta vientitarkoitusta varten. Ilmoitus tulee tehdä ajoneuvon rekisteröintitodistuksen II-osaan, tai käyttäen ilmoituslomaketta ”Anmälan om avregistrering vid export av svenskregistrerat fordon inom EU/EES”.
(Ilmoituslomaketta saa käyttää vain, jos ajoneuvo viedään EU- tai ETA-maahan.  Jos ajoneuvo viedään johonkin muuhun maahan, on aina käytettävä rekisteröintitodistusta.)

Myyjän on ilmoitettava, että ajoneuvo halutaan poistaa rekisteristä ulkomaille viennin vuoksi. Koska ajoneuvoa ei rekisteröidä uudelle omistajalle Ruotsissa (eli ei ole kyse ruotsalaisesta omistajanvaihdoksesta) sen perusteella, ettei ostajalla ole ruotsalaista henkilötunnusta, ei ole välttämätöntä ilmoittaa ostajan nimeä tai pyytää hänen allekirjoitustaan rekisteröintitodistukseen. Tästä huolimatta ostajan tiedot on hyvä merkitä rekisteröintitodistukseen, sillä ne auttavat Transportstyrelseniä mahdollisissa asiaan liittyvissä selvittelyissä.

Ostajalle pitää antaa rekisteröntitodistuksen osat I ja II. Itsellään myyjän on hyvä ottaa valokopiot todistuksista.
 

2. Ajoneuvon molemmat rekisterikilvet (yksi kilpi riittää, jos ajoneuvossa, kuten moottoripyörässä, traktorissa, mopedissa, maastoajoneuvossa, lumikelkassa tai perävaunussa on vain yksi kilpi).

3. Todiste, joka yksiselitteisesti todistaa, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista. Tällainen todiste voi olla esimerkiksi:

- kopio rekisteröintitodistuksesta, jonka on myöntänyt ajoneuvon ostajan kotimaan rekisteriviranomainen tai

- ostajan kotimaan rekisteriviranomaisen antama kirjallinen vahvistus siitä, että ajoneuvo on rekisteröity kyseisessä maassa tai

- kopio ostajan kotimaan tullin antamasta asiakirjasta, josta selvästi ilmenee, että kyseisestä ajoneuvosta on tehty tulliselvitys tai

- virallisen kuljetusliikkeen antama todistus, josta ilmenee, että ajoneuvo on viety pois Ruotsista todistuksessa nimeltä mainittuun muuhun maahan.

Kun kaikki kolme yllämainittua ovat saapuneet Transportstyrelseniin, ajoneuvo poistetaan ruotsalaisrekisteristä.  Jos joku vaaditusta kolmesta puuttuu, ajoneuvo pysyy rekisteröitynä Ruotsiin ja auton myyjä säilyy auton omistajana niin kauan kunnes kaikki kolme vaadittua todistetta ovat saapuneet Transportstyrelseniin.  
On syytä varautua siihen, että aikaa kuluu ennen kuin auton uusi ostaja pystyy rekisteröimään auton kotimaassaan ja saa rekisteröintitodistuksen.  

Viime kädessä myyjä on vastuussa siitä, että kaikki edellä mainitut ja vaaditut kolme todistetta tulevat lähetetyiksi Transportstyrelsenille.  Myyjän on syytä myös muistaa, että hänellä säilyy ajoneuvoveron maksuvelvollisuus sekä liikennevakuutusvelvollisuus niin kauan kunnes ajoneuvo on poistettu ruotsalaisrekisteristä.

Lisätietoa englanniksi http://transportstyrelsen.se/en/road/Vehicles/Export-and-temporary-regis...

 

3) Tuontitoimenpiteet Suomessa

Jos ajat ajoneuvoa Suomessa heti maahantuonnin jälkeen ennen sen rekisteröintiä Suomessa, huolehdi seuraavista:

Käyttöönottoilmoituspalvelu

Tee ajoneuvostasi käyttöönottoilmoitus:

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/ajoneuvon-k%C3%A4ytt%C3%B...

Saat automaattisen vahvistuksen (pdf-lomake) voimassaolevasta käyttöönottoilmoituksesta sähköpostiisi, ja se on todiste ilmoituksesta. Pidä Verohallinnon vahvistama käyttöönottoilmoitus luettavassa muodossa (tuloste tai mobiili) mukana ajoneuvossa.
Jos ajoneuvoa ei käytetä Suomessa ennen rekisteröintiä tai se siirretään kuljetusvälineellä, siitä ei tehdä käyttöönottoilmoitusta.

 

Ulkomainen rekisteröinti tai siirtolupa ja liikennevakuutus

Hanki ajoneuvollesi rekisteröinti toisessa Eta-valtiossa tai suomalainen siirtolupa.
Hanki ajoneuvollesi liikennevakuutus tai siirtovakuutus.
Ajoneuvon käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvon rekisteröinti ja liikennevakuutus ovat voimassa, kun ajoneuvoa käytetään maahantuonnin jälkeen Suomessa liikenteessä. Lisäksi ajoneuvon on täytettävä liikennekelpoisuuden vaatimukset.

Sinun ei maahantuontivaiheessa tarvitse asioida Verohallinnossa, jos ajoneuvolla on voimassaoleva Eta-alueen rekisteröinti ja liikennevakuutus ja olet saanut vahvistuksen käyttöönottoilmoitukseen sähköisesti.

Siirtovakuutuksesta saat lisätietoja Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta (www.lvk.fi).

Jos ajoneuvosi rekisteröinnin voimassaolo toisessa Eta-valtiossa päättyy ennen kuin ajoneuvo on rekisteröitävissä Suomeen, hanki katsastustoimipaikalta suomalaiset siirtomerkit (www.trafi.fi).

Verotus

Autoveroilmoitus liitteineen tulee antaa viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen antamisesta. Tutustu autoveroilmoituspalveluun https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/autoveroilmoituspalvelu/
Autoveroilmoituspalvelun kautta annetusta autoveroilmoituksesta saat autoverotuspäätöksen sähköisesti. Verotuspäätös lähetetään aina myös postitse. Autovero on maksettava 15 päivän kuluessa päätöspäivästä.
Ajoneuvon käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy autoveron eräpäivänä. Tämän jälkeen ajoneuvon käyttö on mahdollista vain jos ajoneuvo rekisteröidään Suomessa.

Verohallinto ei tee laskelmia autoveron määrästä etukäteen, mutta voit kuitenkin arvioida autoveron määrän etukäteen ajoneuvojen hintatietopalvelussa.

Lisätietoja autoveron määrän arvioinnista, https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Autoverotus/Autoveron_maara

Rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Ajoneuvon rekisteröinnin edellytyksenä on autoveron maksaminen ja hyväksytty rekisteröintikatsastus.

Rekisteröintikatsastus

Maahantuotu ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava ennen rekisteröintiä.Voit tehdä ajoneuvollesi rekisteröintikatsastuksen maahan saapumisen jälkeen jo ennen verotuksen toimittamista.
Liitä kopio rekisteröintikatsastustodistuksesta autoveroilmoitukseen. Se nopeuttaa autoverotuksen toimittamista verotoimistossa.

Rekisteröinti

Autoveroilmoituspalvelun kautta maksettaessa rekisteröintilupa lähtee välittömästi maksun jälkeen Trafille. Maksaminen ilmoituspalvelun kautta on mahdollista eräpäivään saakka.
Verkkopankin kautta maksettaessa maksumerkintä näkyy 1-3 päivän viiveellä, jolloin rekisteröintiluvan lähettäminen kestää kauemmin kuin ilmoittamispalvelun kautta maksettaessa.
Ajoneuvon käyttöoikeus käyttöönottoilmoituksella päättyy viimeistään autoveron eräpäivänä.

Ajoneuvo rekisteröidään Suomeen katsastustoimipaikalla. Ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon omistajan (tai osamaksukaupassa haltijan) tulee olla autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lähettää tiedot Suomeen ensirekisteröidyistä ajoneuvoista Trafia Ruotsissa vastaavalle viranomaiselle eli Transportstyrelsenille ajoneuvojen rekisteröintiä koskevan  asetuksen (11.10.2007/893) perusteella (§ 52). Transportstyrelsen poistaa Suomeen rekisteröidyt ajoneuvot rekisteristä Trafin ilmoituksen perusteella, jos ajoneuvoa ei ole jo poistettu ruotsalaisen myyjän toimesta.

Lähde kappaleelle 3):

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Autoverotus/Kaytetyn_ajoneuvo...

4) Tuontiauto ja vakuutukset

Usein on mahdollista hankkia liikennevakuutus Suomesta jopa ennen asiakkaan lähtöä ulkomaille.

OP-Pohjolan ohjeistus:

Kun ostat ja tuot ajoneuvon ulkomailta, huomioithan, että omistajan liikennevakuuttamisvelvollisuus alkaa heti ajoneuvon ostohetkestä alkaen. Käytännössä tämä voi hoitua esim. ulkomaisella vakuutuksella, mutta suositeltavaa on ottaa vakuutus jo valmiiksi Suomesta, koska ulkomainen vakuutus ei yleensä ole yhtä kattava kuin suomalainen.

Alla olevat ohjeet voivat poiketa riippuen siitä, tuotko ajoneuvon EU- tai ETA-alueen maista vai niiden ulkopuolelta.

Missä vaiheessa otat vakuutuksen

Selvitä Pohjolasta, missä vaiheessa vakuutus ulkomailta tuotavalle autolle tehdään. Etuasiakkaana voit tehdä vakuutuksen jo Suomessa ennen ajoneuvon hakemista EU- tai ETA-alueen maasta, jos tiedot ajoneuvosta ovat olemassa.

Mitä tietoja ajoneuvosta tarvitaan vakuutusta tehtäessä

Tarvitset kopion ulkomaisesta rekisteriotteesta tai ajoneuvon tarkat tiedot mm. merkki, malli, moottorin sylinteritilavuus, valmistenumero.

Lähde: https://www.op.fi/op/henkiloasiakkaat/vakuutukset-ja-vahingot/ulkomailta...

Käytännöt vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin siten, että jotkin vakuutusyhtiöt myöntävät liikennevakuutuksen vasta siitä eteenpäin, kun autosta on tehty käyttöönottoilmoitus tulliin. Tämän vuoksi kannattaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä, missä vaiheessa suomalainen liikennevakuutus on mahdollista saada.

Ulkomailta ostetulle autolle on laivamatkan ajaksi myös mahdollista ottaa kuljetusvakuutus suomalaisesta vakuutusyhtiöstä, jos auto tulee esimerkiksi ilman kuljettajaa laivarahtina toiselta mantereelta.

Suomen liikennevakuutuslain mukaan uusi liikennevakuutus tulee ottaa ajoneuvon hankinnan tai haltijamuutoksen jälkeen.

•Jos ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus silloin, kun omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, uusi liikennevakuutus on otettava seitsemän (7) päivän sisällä ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden vaihtumisesta. Tänä aikana mahdollisesti sattuvat vahingot korvataan päättyneestä liikennevakuutuksesta.

•Jos ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta silloin, kun omistus- tai hallintaoikeus siirtyy, vakuutus tulee ottaa heti ostopäivänä.

Lähde: http://www.lvk.fi/fi/vakuuttamisvelvollisuus/vakuutuksen-ottaminen/