Mistä saan luotettavan saksalaisen autokauppasopimuksen? | Autoliitto

Ostettaessa käytettyä ajoneuvoa voi välttyä oikeusriidoilta, kun ostaja ja myyjä tekevät keskenään selkeät kirjalliset sopimukset. Jos tästä huolimatta syntyy riita, helpottaa kirjallinen sopimus, koska sitä voidaan käyttää todistemateriaalina.

Saksassa virhevastuulaki tuli voimaan 1.1.2002. Sen mukaan kaupanteko on jaettu kahteen eri luokkaan: 1) tuotteiden kauppa kuluttajille ja 2) muut kauppasopimukset.

1) Tuotteiden kauppaaminen kuluttajille tarkoittaa sitä, että yritys myy yksittäiselle kuluttajalle.

2) Muut kauppasopimukset tarkoittavat sitä, että yksityishenkilöt solmivat kauppasopimuksia keskenään tai yritykset myyvät yrityksille.

Jako on tärkeä, koska 1-kohdan mukaisessa kaupanteossa, eli yritysten myydessä tuotteita yksityisille kuluttajille, myyvällä yrityksellä on virhevastuu myymästään tuotteesta.
Sen sijaan, jos yksityishenkilö myy käytetyn ajoneuvon toiselle yksityishenkilölle, voi virhevastuun sulkea pois sopimuksesta.
HUOM!
Yrityksiksi ei lasketa vain käytettyjen autojen myyntiliikkeitä! Esimerkiksi vapaan ammatin harjoittajat ja toiminimen haltijat, jotka myyvät työsuhdekäytössään ollutta käytettyä ajoneuvoa, katsotaan yrittäjiksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaisten käsityöläisammattien harjoittajat, lääkärit, lakimiehet, arkkitehdit jne.

Saksan autojärjestö ADAC on laatinut verkkosivuilleen www.adac.de / Rund ums Fahrzeug / Autokauf und-verkauf / Kaufverträge & Musterschreiben & Broschüren erilaisia kauppasopimuslomakkeita. Suora linkki: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/musterkaufve...

Ladattavissa on yleiset kauppasopimukset kuluttajakauppaa sekä yksityisten välistä kauppaa varten. ADAC:n mallilomakkeissa on myös erikseen kauppasopimukset matkailuautolle, matkailuvaunulle tai moottoripyörälle.

Sitova tilaus eli verbindliche Bestellung vai kauppasopimus?

Sitova tilaus on erittäin yleisesti käytetty asiakirja autokaupoissa Saksassa.

Kaufvertrag eli kauppasopimus = molemmat osapuolet sopivat yksimielisesti kaupasta.

Verbindliche Bestellung eli sitova tilaus = Ostaja on tehnyt lopullisen ostopäätöksen eikä voi enää perääntyä kaupasta, sen sijaan myyjä voi vielä harkita, hyväksyykö hän ostajan tekemän tarjouksen (toisin sanoen myyjä voi olla hyväksymättä kauppaa).
Kauppasopimus katsotaan tehdyksi, kun myyjä vahvistaa kirjallisesti tarkemmin eritellyn kaupanteon kohteen tilauksen annetun määräajan sisällä, tai toimittaa kaupanteon kohteen asiakkaalle. Myyjällä on velvollisuus ilmoittaa ostajalle viivytyksettä, mikäli hän ei hyväksy tilausta. Tässä on tärkeää, että myös myyjä allekirjoittaa sitovan tilauksen, ei vain asiakas. Sitovasta tilauksesta tulee kauppasopimus, kun myyjä vahvistaa sen omalla allekirjoituksellaan.