Autourheilustipendi | Autoliitto

Olet täällä

Autourheilustipendi

AL-Sport autourheilutuki 2019

Ilmoittautumisaika 1.2.-17.3.2019.  Ilmoittautumislomaketta EI lähetetä automaattisesti, vaan mikäli täytät alla olevat minimivaatimukset ja haluat hakeutua AL-Sportin kilpailijatuen piiriin, niin ilmoittautumislomakkeen voi pyytää Autoliitosta Anna Vollnerilta; anna.vollner(at)autoliitto.fi.

Vaatimukset AL-Sport autourheilun kilpailijatuen piiriin pääsemiseksi:

- Autoliitto ry:n varsinainen jäsenyys, nuorisojäsenyys tai perhejäsenyys.

- Harrastat autourheilua kilpailijana  AL:n osastossa, joka on myös AKK:n jäsen tai Autoliiton yhteistoimintakerhossa. Seuratiedot tulee tarkistaa ennen hakemuksen jättämistä. ( AL-Sport lisenssi tai AKK-Motorsport kilpailijalisenssi vaaditaan)

- Allekirjoitat ja täytät kilpailijalomakkeen sekä pyydät siihen seurasi puheenjohtajan allekirjoituksen.

- Kilpailijoiden tulee osallistua vuoden aikana vähintään kolmeen kilpailuun ja sen lisäksi edellytetään kilpailijan osallistumista ainakin kahteen muuhun tapahtumaan (esimerkiksi asiakastilaisuudet, Auton Päivä- tapahtumat, sponsoreiden tilaisuudet, messut, näyttelyt, paikallisosastoiden tapahtumat ja muut vastaavat tilaisuudet). Näissä tilaisuuksissa tulee AL-Sport ja kilpailijan laji olla näkyvästi edustettuna. Tapahtuman tiedot / mainos ja kuva tulee liittää raportointiin mukaan.

Maksettavan kilpailijatuen suuruus per hakija, selviää vuoden lopussa perustuen muun muassa hakijan raportointiin, suoritteiden määrään, kilpailumenestykseen, AL-Sport näkyvyyteen, kuluneen kilpailukauden raportointiin ja kaikkien kilpailijatuen piirissä olevien kokonaismäärään. AL-Sport autourheilun kilpailijatukijärjestelmä budjetoitu summa on vakio. Maksut kaudesta 2019 suoritetaan kilpailijan tilille tammikuun 2020 loppuun mennessä.

- Lähetä kilpailijailmoitus 17.3. 2019 mennessä Autoliittoon; Autoliitto ry, Anna Vollner, PL 35, 00551 Helsinki. Määräajan jälkeen tulleita lomakkeita ei käsitellä.

Lähetämme kaikille vuoden 2019 AL-Sport kilpailijailmoituksen palauttaneille sähköpostilla raportointilomakkeet , joihin tehdään yhteenveto kauden kilpailuista ja muista tapahtumista. Lomakkeen palautuspäivä on 3.12.2019. Yhteenvetolomakkeeseen merkitään mahdolliset edellisen vuoden (2018) joulukuun kilpailut ja vuoden 2019 kilpailut ajalta 1.1.- 30.11.2019.

Huom!  Ilmoittautuminen kilpailijatuen piiriin pitää vuosittain uusia.

 

Toimitsijoille suunnattu AL-Sport palkitseminen
Toimitsijat voivat ilmoittautua AL-Sport –toimitsijoiksi Autoliiton autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen kautta.
Toimitsijan tulee ilmoittautua autourheilukilpailuja järjestävien Autoliiton osastojen yhteyshenkilölle. Toimitsijat lähettävät  loppusyksystä kausikoosteensa yhteyshenkilön kautta Autoliittoon.
Autoliitto päättää vuosittain toimitsijoiden palkitsemisesta.

 

Lisätietoja AL-Sport toiminnasta:
Autoliitto ry / järjestöpalvelut
Taina Kytäjä-Roimu  
Järjestöpäällikkö  
PL 35  
00551 Helsinki  
09-725 84 423 / taina.kytaja-roimu(at)autoliitto.fi

AL-Sport tietosuojaseloste.