Yhteistoimintakerhot | Autoliitto

Olet täällä

Yhteistoimintakerhot

Autourheiluseura yhteistoimintakerhoksi

Historiaa

Autoliitto ry:n järjestörakenteisiin  kuuluu jäseninä yhteistoimintakerhoja, jotka ovat  pääsääntöisesti autourheiluseuroja, jotka ovat jäsenenä Autoliiton lisäksi myös AKK-Motorsportissa. Näin tämän seuran jäsenet ovat voineet harrastaa autourheilua oman seuransa puitteissa. Esimerkkeinä voidaan tästä ryhmästä ottaa Kouvolan Seudun Autourheilijat, Keimolan FK-Kerho, EMSC, Finnairin autokerho ( yrityksen "sisällä" oleva kerho, joka on myös au-kerho),  Autourheilijat.

Tällä hetkellä Autoliiton piirissä on yhteistoimintakerhoja vajaat 20 kpl.

Perusteet kerhon / seuran / yhdistyksen Autoliitto - jäsenyydelle:

Rekisteröity tai rekisteröimätön kerho, seura tai yhdistys voi liittyä Autoliitto ry:n yhteistoimintakerhoksi seuraavin perustein:

- Kerholla on nimetty johtokunta, jonka jäsenistä vähintään yksi on Autoliiton henkilöjäsen. - Kerholla on pankkiyhteys

- Kerholla on osoite

- Kerhon toimintaperiaatteet ovat linjassa Autoliitto ry:n sääntöjen pykälä 2:n kanssa.

- Kerhon jäsenten ei tarvitse olla Autoliiton jäseniä

Yhteistoimintakerhon vuotuinen Autoliiton jäsenmaksu on 60 euroa, joka sisältää

- kaksi ( 2 ) Moottorin vuosikertaa

- yhden ( 1) Autoliiton järjestämän alustuksen seuran tilaisuudessa. Alustuksen aihe, ajankohta ja toteuttaja sovitaan tapauskohtaisesti yhteisesti Autoliiton edustajan ja seuran edustajan kesken. Samoin keskustellaan mahdollisten matka ym kulujen suuruudesta ja korvauksista.

Autourheilua harrastavan, - tuottavan, - toteuttavan seuran tulee olla AKK- Motorsport ry:n jäsenseura.

lisätietoja: Taina Kytäjä-Roimu (09) 7258 4400/ vaihde tai

etunimi.sukunimi(at)autoliitto.