Info | Autoliitto

Suomessa alue- ja mestaruuskilpailuihin osallistuu vuosittain noin tuhat lasta. Euroopanlaajuisesti Fillarimestari koskettaa yli 2 miljoonaa lasta vuosittain. Kilpailuja on järjestetty jo vuodesta 1986, Suomessa vuodesta 2003 alkaen.

Autoliitto tukee suomalaiskoulujen liikennekasvatustyötä Fillarimestari-kilpailuilla: liikennesääntöjen ja turvallisen liikennekäyttäytymisen omaksumiseen tarvitaan kokemusta ja ymmärrystä, joka syntyy käytännön harjoittelun avulla. Tähän Fillarimestari antaa hyvät eväät.

Kilpailu koostuu sekä ajotaitotehtävistä että liikennetietoutta mittaavasta kirjallisesta osuudesta. Joukkueen muodostavat neljä 10−12-vuotiasta lasta (2 tyttöä ja 2 poikaa).

Kilpailukausi alkaa syyskuussa viikolla 37 aluekilpailuilla. Viikko 37 on Opetushallituksen liikenneturvallisuusviikko, jonka tavoitteena on tuoda lasten liikenneturvallisuuden kehittämistä eri tapahtumien kautta esille. 

Aluekilpailuiden parhaimmat koulut kutsutaan seuraavan kevään huhti- toukokuussa pidettäviin mestaruus-kilpailuihin. Mestaruuskilpailun jälkeen syksyllä pidetään Euroopassa kansainvälinen kilpailu, johon voittaneen joukkueen lapsilla on mahdollista päästä edustamaan Suomea, mikäli Autoliitto kilpailuun osallistuu.

Kouluille toiminta (aluekilpailut, mestaruuskilpailu ja edustusmatka oppilaille) on ilmaista: Autoliitto vastaa joukkueen ja yhden joukkueenjohtajan matkoista, majoituksista ja ruokailuista aluekilpailuissa ja Suomen mestaruuskilpailussa sekä lasten kustannuksista mahdollisessa EM-kilpailussa.

Joukkue

Koulun tulee valita oman koulunsa joukkue. Joukkue voi muodostua eri luokkien (3 -5 lk) oppilaista. Joukkueeseen kuulu kaksi (2) tyttöä ja kaksi (2) poikaa, joiden ikä on 12 vuotta tai alle. 2019 syksyn aluekilpailuista alkavalla jaksolla ( 2019-2020) joukkueen jäsenten syntymävuosi voi olla joko 2008, 2009 tai 2010. Joukkueelle tulee nimetä  yhteyshenkilö, joka toimii huoltajana, valmentajana jne.

Menestyäkseen joukkueen jäsenten tulee hallita polkupyöräänsä tarkkuutta vaativissa tehtävissä sekä osata liikennemerkkejä ja -sääntöjä.

 

Lisätietoja:

Autoliitto ry

 Taina Kytäjä-Roimu

PL 35, 00551 Helsinki

 taina.kytaja-roimu(at) autoliitto.fi

09-725 84 400

www.autoliitto.fi/fillarimestari